Conferències

A cicle mitjà cada nen o nena,  va triar un tema, va buscar informació i la va organitzar creant així la seva conferencia. A tercer han fet la recerca d’informació sobre animals i a quart sobre un instrument musical. Durant aquest tercer trimestre han fet les exposions orals.