Ambients a Ed. Infantil

El treball d’Ambients consisteix en crear un clima, un context d’aprenentatge basat en una organització dels alumnes (internivell), dels espais i, especialment, oferint els materials adequats per tal de promoure l’activitat lliure i fomentar la investigació, l’aprenentatge i el desenvolupament de les capacitats i competències dels infants.

La filosofia que sustenta aquesta metodologia d’aprenentatge, és le dedseenvolupament de l’autonomia,  l’activitat lliure acompanyada pel mestre, el paper protagonista de l’infant en la construcció del seu cos de coneixement i enriquint el seu bagatge d’experiències.

Educació Infantil

Ambient de Joc simbòlic: aquest ambient permet afavorir la imitació o representació mitjançant els espais com la cuina, el supermercat, el metge, garatge, trens… i simultàniament, aquesta activitat estimula la creativitat i la imaginació.

Ambient d’Experimentació: aquest ambient pretén estimular la curiositat dels nens/es i aspectes sensorials mitjançant materials naturals i propostes com, la taula de llums, taula de sorra…

Ambient de Construccions: aquest ambient promou la creació lliure de construccions mitjançant materials de construccions diversos.

Ambient de Creativitat: espai destinat a inventar i  desenvolupar el propi capital creatiu materialitzant les  seves idees i creacions amb material de rebuig.

Ambient d’Art : espai on desenvolupar la creativitat i expressió artística mitjançant diverses tècniques com la pintura, aquarel·les, el modelatge de fang…

Ambient de Psicomotricitat: aquest ambient pretén promoure el moviment lliure, la interrelació entre iguals i amb l’espai
p1010721

https://youtu.be/fb4XTf7hshQ