SENSEI

Enguany l’escola Vic Centre participa del Programa Sensei. Aquest projecte suposa és una experiència de capacitació professional pensada especialment per als docents novells de primer any. Els prepara per ser més autònoms, i els aporta les eines clau per desenvolupar la seva tasca amb més impacte en l’alumnat i amb més qualitat docent al llarg de la seva vida professional. El programa està dissenyat per a ser desenvolupat en residència en un centre educatiu, amb l’acompanyament d’una mentoria, i compta amb un programa formatiu amb seminaris, experiències pràctiques, reflexió, codocència i feedback constant.

Es focalitza a assentar de manera pràctica competències i aprenentatges considerats clau per poder créixer al llarg de la seva trajectòria professional. Aquest Programa té un constructe basat en la recerca, que ha demostrat l’impacte positiu que els programes d’inducció tenen sobre la qualitat docent i l’èxit educatiu. Dona coherència i continuïtat al treball realitzat des del Departament d’Educació en la formació inicial dels estudiants universitaris en pràctiques en centres de formació.

El Programa de residència inicial docent introdueix el concepte de mestres que acompanyen mestres amb la creació de la figura del mentor. El docent mentor acompanya el docent novell durant la primera etapa de professionalització.

En el nostre cas, comptem amb sis mestres novells que formaran part del claustre i de la vida de l’aula dels vostres fill i filles.