Educació Emocional

Enguany, el claustre de l’Escola Vic Centre continua amb la formació interna “L’educació emocional en el pla d’acció tutorial”, on aprofundirem encara més en el que significa l’educació emocional, la cohesió de grup i el respecte per la diversitat cultural i familiar. Un espai on compartir reflexions i tenir presents altres mirades fent servir metodologies vivencials que ens ajudin a indagar en com acompanyem l’aprenentatge dels nostres alumnes.

En aquest curs comptarem amb la col·laboració de professionals reconeguts que vindran a ampliar el curs per guanyar en mirada i recursos personals.

- Gemma Badias, psicòloga, terapeuta Gestalt i sistèmica, ens oferirà una xerrada sobre el que significa la Pedagogia Sistèmica.

- Conxita Luna, psicòloga i educadora social, que ens oferirà una sessió de Mindfulness.

- Xavier Palou, realitzarà un taller pràctic per poder endinsar-nos en la PNL (Programació Neuro Lingüísitca).

L’objectiu és modificar la pròpia mirada sobre la realitat, millorar significativament en l’acompanyament emocional dels alumnes, així com, contribuir al desenvolupament de competències emocionals dels nens/es al llarg de la seva escolarització.

Per l’escola, és una prioritat iniciar una transformació profunda que s’inicia en el mateix individu i posteriorment, es trasllada a l’entorn proper, per la qual cosa, donat que creiem fermament que molts dels problemes amb els quals ens enfrontem tenen un substrat emocional, considerem imprescindible treballar per contribuir al benestar d’aquells amb qui ens relacionem i treballem.

L’analfabetisme emocional es manifesta en la incapacitat per gestionar-se, relacionar-se adequadament, la intolerància a la frustració… Ha esdevingut quotidià en els nostres temps, tanmateix és també l’escola qui ha d’incloure com a pilar del procés educatiu, la formació emocional.