Espais d’aprenentatge a Ed. Primària

Els Espais d’aprenentatge neixen amb la voluntat d’oferir als alumnes un escenari diferent on es puguin desenvolupar, aprendre i promoure l’autonomia personal, un context basat en propostes competencials, amb agrupaments internivell i grups reduïts. Es basen una una visió diferent de l’alumne/a, aquest esdevé el centre i constructor del seu aprenentatge, en aquest sentit, el rol del mestre/a també es transforma, si bé la responsabilitat d’organitzar el context i les propostes continua essent una de les seves funcions, hi ha un canvi essencial; en el marc dels espais d’aprenentatge el referent esdevé un acompanyant, un mediador i organitzador del procés d’aprenentatge dels/les alumnes.