Experimentació

A l’ambient d’Experimentació els infants experimenten amb elements naturals i amb la taula de llums.