Psicomotricitat

La intervenció psicomotriu preventiva sorgeix de la pràctica psicomotriu, aquesta té per objectiu el moviment del cos lliurement per l’espai i amb el suport de material, on poder realitzar activitats sensoriomotrius que afavoreixin la resolució de conflictes interns. La intervenció psicomotriu preventiva, està basada en la psicomotricitat vivenciada, parteix  del desenvolupament global i les relacions de la persona en relació als altres, al temps, a l’espai, als objectes i al propi cos. Mitjançant l’activitat lliure, la via lúdica, el joc,… la persona desenvolupa destreses, habilitats, la capacitat d’expressió i comunicació, l’harmonització del pla emocional, amb el cognitiu, el motriu,…

L’objectiu de la psicomotricitat és facilitar i afavorir el desenvolupament harmònic de les persones, al llarg de la vida i en diversos àmbits, però en el cas de la de la IPP hi podríem afegir d’altres objectiu més específics, com:

-       Permetre i promoure l’expressivitat motriu del nen/a

-       Afavorir els processos de descentració, que es concreta en facilitar que el nen traslladi el plaer de fer al plaer de pensar i es pugui distanciar de les seves emocions.

-       Afavorir els processos d’asseguració i reforçar la identitat i l’estabilitat emocional;

-       Afavorir el desenvolupament de la funció simbòlica; és a dir, contribuir al desenvolupament del seu pensament i capacitat.

 

INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU PREVENTIVA