Inventem problemes

Els nens de 3r s´han animat a inventar problemes matemàtics. Primer,  individualment, han pensat un problema, després per parelles han compartit  les  idees i finalment en grups de treball han decidit quin problema escriurien a l’ordinador,per després poder resoldre´ls. Els problemes tenien com a condició l´operació de multiplicar.

Cada grup ha llegit el problema en veu alta i la resta hem comprovat amb quina operació estavem treballant.

S´han engrescat molt ràpid!