Racons de treball

A l’Escola Vic-Centre  s’aplica aquesta  metodologia que consisteix en oferir als alumnes diverses propostes, de forma individual, en petit grup i/o amb l’ajuda de l’adult, per anar consolidant els diferents aspectes treballats al voltant de la llengua i les matemàtiques.

Aquesta estratègia organitzativa permet que els infants segueixin el seu propi ritme d’aprenentatge, respectant així el principi d’atenció a la diversitat. Cada nen/a evoluciona progressivament ja que les propostes que se’ls ofereixen estan disposades en ordre creixent de dificultat per tal de garantir els avenços.

D’aquesta manera, la dinàmica de l’aula es flexibilitza permetent als infants escollir lliurement les activitats que desitgen realitzar, fomentant l’autonomia, l’autoestima i l’atenció personalitzada.