Siluetes

Els infants de P5 en petit grup i amb divers material natural han representant diferents siluetes.