Traducció de documents oficials

Al següent enllaç trobareu els següents documents traduïts a 18 idiomes diferents:

Mesures extraordinàries de Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles” i l’annex “Altres recomanacions i procediment d’actuació“:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/recursos/documentacio-families-escola/documents-altres-idiomes/